ลมตะเภา http://morningstar.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=16-08-2010&group=11&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=16-08-2010&group=11&gblog=10 http://morningstar.bloggang.com/rss <![CDATA[การนำศพออกจากบ้าน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=16-08-2010&group=11&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=16-08-2010&group=11&gblog=10 Mon, 16 Aug 2010 14:55:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=17-07-2010&group=7&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=17-07-2010&group=7&gblog=22 http://morningstar.bloggang.com/rss <![CDATA[ผลของกรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=17-07-2010&group=7&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=17-07-2010&group=7&gblog=22 Sat, 17 Jul 2010 15:44:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=03-07-2010&group=7&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=03-07-2010&group=7&gblog=21 http://morningstar.bloggang.com/rss <![CDATA[กรรมลิขิค(๓) กรรมชั่วและกรรมดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=03-07-2010&group=7&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=03-07-2010&group=7&gblog=21 Sat, 03 Jul 2010 14:51:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=30-06-2010&group=7&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=30-06-2010&group=7&gblog=20 http://morningstar.bloggang.com/rss <![CDATA[กรรมลิขิต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=30-06-2010&group=7&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=30-06-2010&group=7&gblog=20 Wed, 30 Jun 2010 14:43:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=02-01-2008&group=7&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=02-01-2008&group=7&gblog=19 http://morningstar.bloggang.com/rss <![CDATA[พระโอวาทของท่านอรหันต์จี้กง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=02-01-2008&group=7&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=02-01-2008&group=7&gblog=19 Wed, 02 Jan 2008 3:13:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=20-10-2007&group=7&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=20-10-2007&group=7&gblog=18 http://morningstar.bloggang.com/rss <![CDATA[ข้อคิดจากธรรมะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=20-10-2007&group=7&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=20-10-2007&group=7&gblog=18 Sat, 20 Oct 2007 15:57:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=19-10-2007&group=7&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=19-10-2007&group=7&gblog=17 http://morningstar.bloggang.com/rss <![CDATA[มนุษย์อุบาสก อุบาสิกา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=19-10-2007&group=7&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=19-10-2007&group=7&gblog=17 Fri, 19 Oct 2007 1:25:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=19-10-2007&group=7&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=19-10-2007&group=7&gblog=16 http://morningstar.bloggang.com/rss <![CDATA[มนุษย์คฤหัสถ์, ผู้ครองเรือน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=19-10-2007&group=7&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=19-10-2007&group=7&gblog=16 Fri, 19 Oct 2007 12:54:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=19-10-2007&group=7&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=19-10-2007&group=7&gblog=15 http://morningstar.bloggang.com/rss <![CDATA[มนุษย์ภูมิ, คน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=19-10-2007&group=7&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=19-10-2007&group=7&gblog=15 Fri, 19 Oct 2007 12:28:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=18-10-2007&group=7&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=18-10-2007&group=7&gblog=14 http://morningstar.bloggang.com/rss <![CDATA[มนุษย์บรรพชิต ผู้ถือบวช]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=18-10-2007&group=7&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=18-10-2007&group=7&gblog=14 Thu, 18 Oct 2007 1:45:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=16-10-2007&group=7&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=16-10-2007&group=7&gblog=13 http://morningstar.bloggang.com/rss <![CDATA[มนุษย์โสดาบัน ผู้เข้ากระแสร์โลกุตตระ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=16-10-2007&group=7&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=16-10-2007&group=7&gblog=13 Tue, 16 Oct 2007 2:36:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=15-10-2007&group=7&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=15-10-2007&group=7&gblog=12 http://morningstar.bloggang.com/rss <![CDATA[จุติ ตาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=15-10-2007&group=7&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=15-10-2007&group=7&gblog=12 Mon, 15 Oct 2007 2:11:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=14-10-2007&group=7&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=14-10-2007&group=7&gblog=11 http://morningstar.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=14-10-2007&group=7&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=14-10-2007&group=7&gblog=11 Sun, 14 Oct 2007 23:40:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=13-10-2007&group=7&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=13-10-2007&group=7&gblog=10 http://morningstar.bloggang.com/rss <![CDATA[นิรยภูมิ นรก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=13-10-2007&group=7&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=13-10-2007&group=7&gblog=10 Sat, 13 Oct 2007 12:51:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=20-07-2010&group=11&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=20-07-2010&group=11&gblog=9 http://morningstar.bloggang.com/rss <![CDATA[การตั้งศพ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=20-07-2010&group=11&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=20-07-2010&group=11&gblog=9 Tue, 20 Jul 2010 13:56:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=16-07-2010&group=11&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=16-07-2010&group=11&gblog=8 http://morningstar.bloggang.com/rss <![CDATA[เครื่องประกอบโลง (๒)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=16-07-2010&group=11&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=16-07-2010&group=11&gblog=8 Fri, 16 Jul 2010 12:28:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=10-12-2007&group=11&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=10-12-2007&group=11&gblog=7 http://morningstar.bloggang.com/rss <![CDATA[เครื่องประกอบโลง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=10-12-2007&group=11&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=10-12-2007&group=11&gblog=7 Mon, 10 Dec 2007 14:12:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=23-11-2007&group=11&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=23-11-2007&group=11&gblog=6 http://morningstar.bloggang.com/rss <![CDATA[โลงและการเบิกโลง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=23-11-2007&group=11&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=23-11-2007&group=11&gblog=6 Fri, 23 Nov 2007 13:29:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=21-11-2007&group=11&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=21-11-2007&group=11&gblog=5 http://morningstar.bloggang.com/rss <![CDATA[การมัดศพ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=21-11-2007&group=11&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=21-11-2007&group=11&gblog=5 Wed, 21 Nov 2007 15:36:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=13-11-2007&group=11&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=13-11-2007&group=11&gblog=4 http://morningstar.bloggang.com/rss <![CDATA[การแต่งตัว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=13-11-2007&group=11&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=13-11-2007&group=11&gblog=4 Tue, 13 Nov 2007 13:37:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=12-11-2007&group=11&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=12-11-2007&group=11&gblog=3 http://morningstar.bloggang.com/rss <![CDATA[การอาบน้ำศพ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=12-11-2007&group=11&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=12-11-2007&group=11&gblog=3 Mon, 12 Nov 2007 11:51:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=11-11-2007&group=11&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=11-11-2007&group=11&gblog=2 http://morningstar.bloggang.com/rss <![CDATA[การบอกทาง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=11-11-2007&group=11&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=11-11-2007&group=11&gblog=2 Sun, 11 Nov 2007 0:57:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=11-11-2007&group=11&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=11-11-2007&group=11&gblog=1 http://morningstar.bloggang.com/rss <![CDATA[ประเพณีจัดงานศพ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=11-11-2007&group=11&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=11-11-2007&group=11&gblog=1 Sun, 11 Nov 2007 16:37:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=13-10-2007&group=7&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=13-10-2007&group=7&gblog=9 http://morningstar.bloggang.com/rss <![CDATA[เปตภูมิ เปรต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=13-10-2007&group=7&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=13-10-2007&group=7&gblog=9 Sat, 13 Oct 2007 12:00:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=13-10-2007&group=7&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=13-10-2007&group=7&gblog=8 http://morningstar.bloggang.com/rss <![CDATA[เดรัจฉานภูมิ สัตว์เดรัจฉาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=13-10-2007&group=7&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=13-10-2007&group=7&gblog=8 Sat, 13 Oct 2007 11:52:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=12-10-2007&group=7&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=12-10-2007&group=7&gblog=7 http://morningstar.bloggang.com/rss <![CDATA[สุทธาวาสพรหม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=12-10-2007&group=7&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=12-10-2007&group=7&gblog=7 Fri, 12 Oct 2007 3:19:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=12-10-2007&group=7&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=12-10-2007&group=7&gblog=6 http://morningstar.bloggang.com/rss <![CDATA[พรหมภูมิ พระพรหม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=12-10-2007&group=7&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=12-10-2007&group=7&gblog=6 Fri, 12 Oct 2007 19:07:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=12-10-2007&group=7&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=12-10-2007&group=7&gblog=5 http://morningstar.bloggang.com/rss <![CDATA[เทวดาภูมิ เทพ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=12-10-2007&group=7&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=12-10-2007&group=7&gblog=5 Fri, 12 Oct 2007 2:25:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=10-10-2007&group=7&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=10-10-2007&group=7&gblog=4 http://morningstar.bloggang.com/rss <![CDATA[พระอรหันต์ ผู้หลุดพ้น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=10-10-2007&group=7&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=10-10-2007&group=7&gblog=4 Wed, 10 Oct 2007 2:23:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=09-10-2007&group=7&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=09-10-2007&group=7&gblog=3 http://morningstar.bloggang.com/rss <![CDATA[มนุษย์อนาคามี ผู้ไม่กลับมา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=09-10-2007&group=7&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=09-10-2007&group=7&gblog=3 Tue, 09 Oct 2007 13:44:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=09-10-2007&group=7&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=09-10-2007&group=7&gblog=2 http://morningstar.bloggang.com/rss <![CDATA[มนุษย์ สกทาคามี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=09-10-2007&group=7&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=09-10-2007&group=7&gblog=2 Tue, 09 Oct 2007 13:27:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=08-10-2007&group=7&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=08-10-2007&group=7&gblog=1 http://morningstar.bloggang.com/rss <![CDATA[ภูมิต่างๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=08-10-2007&group=7&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=08-10-2007&group=7&gblog=1 Mon, 08 Oct 2007 2:17:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=08-11-2007&group=6&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=08-11-2007&group=6&gblog=3 http://morningstar.bloggang.com/rss <![CDATA[ตักบาตรเทโววัดญาณฯ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=08-11-2007&group=6&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=08-11-2007&group=6&gblog=3 Thu, 08 Nov 2007 1:16:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=29-10-2007&group=6&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=29-10-2007&group=6&gblog=2 http://morningstar.bloggang.com/rss <![CDATA[ทอดผ้าป่าเชียงใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=29-10-2007&group=6&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=29-10-2007&group=6&gblog=2 Mon, 29 Oct 2007 1:52:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=07-10-2007&group=5&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=07-10-2007&group=5&gblog=1 http://morningstar.bloggang.com/rss <![CDATA[สีเสื้อประจำวัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=07-10-2007&group=5&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=07-10-2007&group=5&gblog=1 Sun, 07 Oct 2007 21:07:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=11-09-2007&group=4&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=11-09-2007&group=4&gblog=5 http://morningstar.bloggang.com/rss <![CDATA[หลากหลายคนในเน็ท (สรุป)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=11-09-2007&group=4&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=11-09-2007&group=4&gblog=5 Tue, 11 Sep 2007 0:59:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=11-09-2007&group=4&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=11-09-2007&group=4&gblog=4 http://morningstar.bloggang.com/rss <![CDATA[หลากหลายคนในเน็ท 3]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=11-09-2007&group=4&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=11-09-2007&group=4&gblog=4 Tue, 11 Sep 2007 0:56:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=10-09-2007&group=4&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=10-09-2007&group=4&gblog=3 http://morningstar.bloggang.com/rss <![CDATA[หลากหลายคนในเน็ท 2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=10-09-2007&group=4&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=10-09-2007&group=4&gblog=3 Mon, 10 Sep 2007 23:59:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=30-08-2007&group=4&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=30-08-2007&group=4&gblog=2 http://morningstar.bloggang.com/rss <![CDATA[หลากหลายคนในเน็ท 1]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=30-08-2007&group=4&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=30-08-2007&group=4&gblog=2 Thu, 30 Aug 2007 13:45:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=29-08-2007&group=4&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=29-08-2007&group=4&gblog=1 http://morningstar.bloggang.com/rss <![CDATA[หลากหลายคนในเน็ท]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=29-08-2007&group=4&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=29-08-2007&group=4&gblog=1 Wed, 29 Aug 2007 0:34:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=17-08-2007&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=17-08-2007&group=2&gblog=1 http://morningstar.bloggang.com/rss <![CDATA[วันเวลาที่ผ่านไป]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=17-08-2007&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morningstar&month=17-08-2007&group=2&gblog=1 Fri, 17 Aug 2007 2:38:04 +0700